Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Huurkoopakte
Bij huurkoop worden vooraf de looptijd lening, de rente en de aflossingen vastgelegd. De rente bij huurkoop staat vast. Als je kiest voor huurkoop wordt er een akte opgemaakt. In deze akte staat de volledige verkoopprijs, het aflossingsschema en het eigendomsvoorbehoud. In het eigendomsvoorbehoud staan eisen waaraan u moet voldoen om eigenaar van het product te worden. Zo moet bijvoorbeeld de volledige lening zijn afbetaald om eigenaar te worden. De akte moet door u en uw eventuele partner ondertekend worden.

Huurkoop  aanbetaling
Bij huurkoop is er meestal sprake van een  aanbetaling, het restant wordt in termijnen betaald. Het product is pas uw eigendom wanneer u het volledige bedrag betaald heeft. Als u de maandelijkse aflossing niet meer kan betalen en nog geen 75 procent van de lening heeft afgelost, mag het product teruggevorderd worden. Wanneer de opbrengst van het product dan niet voldoende is om de schuld af te lossen, moet u het resterende bedrag alsnog betalen.


Huurkoop: voordelen en nadelen
Voor de verkopende partij heeft huurkoop een aantal voordelen. Het gekochte product kan namelijk gezien worden als een onderpand van de lening.
De garantie op afbetaling is dus groot. Ook voor de kopende partij is huurkoop aantrekkelijk, omdat er direct van het product gebruik gemaakt kan worden.
Het nadeel van huurkoop kan het rentepercentage zijn. Daarnaast mag de verkopende partij het product terugvorderen als er minder dan 75 procent is betaald
en de huurder de aflossing niet meer kan betalen.

Verschil kopen op afbetaling en huurkoop
Huurkoop is eigenlijk een variant op kopen op afbetaling. Het verschil zit hem in het worden van eigenaar. Wanneer je iets koopt op afbetaling ben je direct de
eigenaar van product. Bij huurkoop is dit dus anders. Hier word je pas eigenaar van het product wanneer je alle aflossingen betaald hebt. Zolang je dat niet gedaan
hebt, blijft de verkopende partij of de kredietverstrekker de rechtmatige eigenaar van het product.
Terug naar homepage

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?